Säffle kommun

Ett platsvarumärke som enar kommunen, platsen och invånare

Ett platsvarumärke viktigaste uppgift är att skapa enkla verktyg för invånare, näringsliv och kommunen själva att kommunicera den vackra platsen de bor och lever på. När vi skapade Säffles platsvarumärke var just detta vår ledstjärna. Resultatet blev ett platsvarumärke som hämtar stor kraft ur kommunprofilen men har en unikitet som skapar nyfikenhet och en vilja för alla att kommunicera varumärket vidare.

Bakgrund

Uppdraget var att ta fram ett visuellt och attraktivt platsvarumärke för Säffle Kommun. Arbetet baserades på en grundlig förstudie där allt från vision och tonalitet till värdeord och målgrupper definierades, tillsammans med material från attitydundersökningar hos medborgare och tjänstemän. Ett tydligt önskemål från Säffle kommun var att platsvarumärket skulle ha tydliga visuella kopplingar till kommunprofilen.

Strategi

Vi ville bygga ett platsvarumärke som vid första anblick ger en koppling till Säffles kommunprofil. Den skulle vara så enkel att alla skulle kunna använda den och tillräckligt omfattande för att klara behoven som kommer från kommunens kommunikatörer. En tydlig grafisk röd tråd skulle binda ihop hela profilen och enbart med lite text och ett enkelt färgval skulle profilen ha tillräckligt med kraft för att kunna kommunicera Säffle på ett spännande sätt.

Lösning

En platsvarumärke med tydligt släktskap till Säffles kommunprofil men anpassad för de kommunikativa behoven, både intern och externt. För att ett platsvarumärke ska leverera måste det vara enkelt att använda och därför var det viktigt för oss att alla våra val baserades på insikter kring hur invånare och företagare vill nyttja profilen. Den får inte vara för svår att använda men samtidigt måste den leverera ett djup som gör att den kan växa med verksamheten och sticka ut i kanaler för att locka besökare till destinationen Säffle.

Kim sitter ner och ser glad ut
Kontakta gärna mig så berättar jag mer.
kim.grindvall@happyrepublic.se+46 70-498 45 66
Kontakta gärna mig så berättar jag mer.
eric.hojden@happyrepublic.se+46 70-353 98 30
Vi älskar kakor! 
Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies enligt vår Cookiepolicy