CommToAct – En gemensam riktning mot hållbarhet och inkludering

Initiativet CommToAct, som vi på Happy Republic är en del av, lanserades våren 2021 av Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer med målet att stödja FNs globala mål för en bättre värld.

Detta initiativ, som betonar att marknadskommunikation är en väsentlig del av att främja ett hållbart samhälle, drivs genom två huvudinitiativ: Planet och People.

Under Planet fokuserar man på att använda marknadskommunikation för att påskynda klimatomställningen. Genom att utnyttja kraften i kommunikation strävar man efter att ändra beteenden och bli en positiv del av lösningen för klimatförändringar.

Inom People samarbetar olika aktörer såsom byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar för att främja social hållbarhet. Detta görs genom att se över hur dessa aktörer agerar som arbetsgivare gentemot sina anställda och hur deras arbete kan spegla och påverka omvärlden med fokus på inkludering och mångfald.

Genom att uppmuntra till gemensamma insatser och en gemensam riktning vill CommToAct engagera fler att vara en del av förändringen mot en mer hållbar framtid.