Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vår organisation använder dina personuppgifter när du använder vår webbplats.

Happy Republic hanterar personuppgifter i enlighet med “GDPR” – EU:s dataskyddsförordning. Det innebär att alla personuppgifter som Happy Republic behandlar hanteras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.

Happy Republic behandlar personuppgifter med syftet att informera nya kunder och potentiella medarbetare samt kommunicera med medlemmar och samhället om relaterade frågor kring vad branschen arbetar med. Happy Republic behandlar också personuppgifter som en följd av juridiska aspekter såsom undertecknade avtal och beställning av publikationer.

Detta syfte inkluderar spridning av fakta och information, evenemang, nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av information.

Happy Republics rättsliga grund för behandling av personuppgifter utgörs av en intresseavvägning, där vi behöver behandla personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att nå ut med information. I de fall där du har ingått ett avtal med oss eller begärt deltagande i ett evenemang arrangerade av Happy Republic, baseras behandlingen av personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtalet och tillhandahållandet av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller deltar i kommittéer, arbetsgrupper eller deltar i Happy Republics verksamhetsområde med dina personuppgifter och har frågor om detta, är du välkommen att kontakta oss.

Happy Republic distribuerar eller säljer inte personuppgifter till tredje part.

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen. Som registrerad person har du rätt att lämna in klagomål.

Happy Republic sparar personuppgifter så länge det finns en lämplig anledning för detta.

Du har rätt att avsluta din fortsatta prenumeration, mottagande av information eller att bli raderad från vår kontaktlista när som helst. Detta görs via e-post till info@happyrepublic.se  eller per brev till Happy Republic AB, Gustaf Anders gata 13, 653 40 Karlstad.

Denna webbplats skyddas också av Googles integritetspolicy och användarvillkor.

Vi älskar kakor! 
Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies enligt vår Cookiepolicy