Infrakraft

Anpassning och optimering av Infrakrafts grafisk profil.

Infrakraft kom till oss när de insåg att deras grafiska profil behövde anpassas efter de behov som fanns inom bolaget och den resa de befann sig på. Vårt uppdrag blev att analysera behoven som fanns inom verksamheten och i externa kanaler, för att få fram ett tydligt regelverk kring hur den grafiska profilen bör användas för att kunna stärka varumärket optimalt. Samtidigt som profilen skulle vara enkel att arbeta med för alla berörda.

Bakgrund

Infrakraft hade något år innan de kom till oss tagit fram en logotyp och en grafisk profil. Den grafiska profilen och logotypen levererade ett starkt uttryck men var svår att implementera i vardagen. Infrakraft ville fortfarande behålla sin grafiska identitet och logotyp men skapa en manual och ett regelverk som skulle förenkla användningen av profilen i vardagen.

Strategi

Vårt arbete började med en analys av Infrakrafts behov. Vad de upplevde krångligt med den grafiska profilen och vilka delar som behövde utvecklas för att skapa en grafisk manual som täcker bolagets behov. Strategin var att identifiera styrkorna i befintlig  profilen och jobba fram ett stödjande regelverk för att stärka just dessa bitar.

Lösning

Infrakraft är ett snabbväxande bolag som verkar på olika platser i samhället, de syns på allt ifrån stora vepor på byggstaket till matchtröjor på fotbollslag. Vår lösning var att ta vara på de starka bitarna i den befintliga grafiska profilen som logotypen, färger och typsnitt. Runt dessa byggde vi upp ett regelverk som skulle vara enkelt för Infrakraft att jobba med. Vi förtydligade hur, när och vilken logotyp som skulle användas. Vi tog fram ett regelverk för hur typsnittet ska hanteras och när de kan använda ett specialtypsnitt som fanns med i den ursprungliga profilen. Vi förtydligade även hur de ska synas i samband med sponsring och på skyltar och flaggor så Infrakraft alltid syns på ett konsekvent sätt. Detta tillsammans med ett regelverk för allt från visitkort till arbetskläder paketerades i en grafisk manual.

Kim sitter ner och ser glad ut
Kontakta gärna mig så berättar jag mer.
kim.grindvall@happyrepublic.se+46 70-498 45 66
Kontakta gärna mig så berättar jag mer.
eric.hojden@happyrepublic.se+46 70-353 98 30