Tone of voice/tonalitet

Tone of voice är att välja rätt ton när du pratar med olika personer. Tänk dig att du har olika sätt att prata med dina vänner, din familj och dina arbetskamrater. "Tone of voice" handlar om att hitta rätt röst och stil när du kommunicerar med din målgrupp.

Inom marknadsföring och kommunikation handlar tone of voice om att välja ord, stil och attityd som passar din varumärkespersonlighet och målgrupp. Om ditt varumärke är lekfullt och ungdomligt kan din tone of voice vara lättsam och humoristisk. Om det är professionellt och seriöst, kanske du väljer en mer formell ton.

Det är som att ha en speciell röst som gör ditt varumärke igenkännbart. Oavsett om du skriver ett blogginlägg, en social media-uppdatering eller en produktbeskrivning, ska din tone of voice genomsyra allt du säger. Det hjälper dig att bygga en stark och konsekvent identitet.

Så när du tänker på tone of voice, tänk på det som att välja rätt sätt att prata med olika människor, men alltid vara trogen ditt varumärkes personlighet. Det är som att skapa en konsekvent röst som människor kan känna igen och relatera till, oavsett var de hör dig prata.

Fortfarande lite förvirrad?

Släng iväg ett mail, meddelande eller brevduva - vi hjälper dig på det sätt som passar dig bäst!

Kontakta oss