Varumärkesplattform

Kund: Säffle kommun
Bakgrund
Öppna Stäng

Säffle kommun har de senaste åren brottats med otydlighet i sin
kommunikation gentemot sina invånare och saknat en ordentlig grund
att stå på för att nå ut på ett sätt som tilltalar de som bor och arbetar i
kommunen. På grund av en otydlig och svåranvänd grafisk profil skapade
många enheter sina egna grafiska lösningar och detta bidrog i nästa led till
ett splittrat uttryck i kommunens kommunikation.

Uppdraget innebar att skapa en tydlig och lättanvänd varumärkesplattform och grafisk profil som återspeglar
den framtidstro och optimism som finns i kommunen idag. Samt bidrar till
att göra Säffle kommun till en tydlig och kommunikativt stark avsändare.

Strategi
Öppna Stäng

Uppdraget innebar att skapa en tydlig och lättanvänd varumärkesplattform och grafisk profil som återspeglar
den framtidstro och optimism som finns i kommunen idag. Samt bidrar till
att göra Säffle kommun till en tydlig och kommunikativt stark avsändare.

Lösning
Öppna Stäng

En varumärkesplattform som möter dagens krav på kommunikativa
lösningar hos kommunen, digitala som fysiska. En grafisk profil som
är flexibel och lättanvänd för de som faktiskt ska använda den. En
grafisk verktygslåda där uttrycket enkelt kan förändras efter behov
men där avsändaren Säffle kommun alltid är lika tydlig.

En digital plattform utformades för att varumärkesprofilen alltid ska vara uppdaterad med den senaste informationen och mallar. Med en inloggning och tydliga nedladdningsalternativ har alla inom kommunen alltid tillgång till varumärkesplattformen.