Produktlansering: SwedCut H9

Kund: Swedev
Bakgrund
Öppna Stäng

På uppdrag av Swedev skapade vi produktlanseringen för deras nya rakelblad H9. En helt ny produkt med unika egenskaper fokuserade kring vitt tryck på well. I en värld där slitage på grund av just vit färg är ett stort problem låg utmaningen i att övertyga kunder i en traditionell bransch.

Lösning
Öppna Stäng

Vi tog fasta på det faktum att i en traditionell värld är hårda fakta och tydliga fördelar lösningen. Vi skapade ett markandsföringsmaterial med fokus på riktiga case och genom dom påvisade hur bra bladet och dess nya unika partikelteknik är. För att nå ut skapade vi material som stod ut i den traditionella tryckvärlden med bland annat filmer på bladets uppbyggnad och en inbjudande produktsida.

 

Dedikerad produktsida på Swedev.se för det nya H9 bladet.

Utförliga Case studies för återförsäljare.

Animerad förklaringsfilm.