Lika enkelt som ett hej

Kund: BFCIV
Bakgrund
Öppna Stäng

Även efter att ha fått kunskap efter en föreläsning med Brottsförebyggande Centrum kan det ändå kännas överväldigande och skrämmande att faktiskt inleda arbetet med att bemöta personerna som är på väg in i ex­tremism. Vi ville lyfta fram vilka tecken som finns när en person kan vara på väg att hamna snett, på vilket sätt det kan fortskrida, enkla sätt att in­gripa och vilket stöd som finns att få. Vi ville att huvudmålgruppen skulle få trygghet och självförtroende att bemöta frågan. Att starta samtalet ska kännas så enkelt som ett hej.

Strategi
Öppna Stäng

Ett av de stora hindren i arbetet med föreläsningarna och informationen kring arbetet mot våldsbejakande extremism är den överväldigande känslan och frustrationen kring frågor som rör extremismkulturer som kan finnas kvar hos målgruppen. Därför ville vi i vårat arbete skapa ett typ av efterlämningsmaterial som enkelt och tydligt gav lite stöd och ljus ett komplext och ofta mörkt problem.

Lösning
Öppna Stäng

Materialet vi skapade skulle därför kunna finnas tillgängligt som ett enkelt stöd och en påminnelse för första linjens personal, därför sammanfattade vi budskapet i en ut­bildande animerad film som ska skänka lite ljus till ett mörkt ämne och kännas hoppfull och upplyftande, som ger ett enkelt och avskalat intryck som är lätt att ta till sig.