Kommunmål

Kund: Säffle kommun
Bakgrund
Öppna Stäng

Säffle kommun har gjort ett stort kliv i sin kommunikation senaste åren där största jobbet varit att tillsammans ta fram en ny grafisk profil. Som en del i arbetet med kommunikationen har man även jobbat hårt för att visa upp vad som händer i organisationen, bland annat fullmäktigemålen.

Strategi
Öppna Stäng

För att få ut Säffle kommuns fullmäktigemål ville vi förenkla dem och visualisera dem på ett tilltagande sätt och sedan visa upp dem i kanaler där medborgarna kunde ta till sig dem både informationsmässigt, men även visuellt och samtidigt kunna interagera.

Lösning
Öppna Stäng

Tillsammans tog vi fram två st animerade filmer – en för medborgarna och en för det interna arbetet. Med ett härligt illustrationsmanér som pratar till Säffles medborgare kombinerat med Säffles nya profil togs filmerna emot på ett fantastiskt sätt. Kommunen använder filmerna i sitt interna arbete och genom sociala medier kan man visa upp och prata med sina medborgare om de mål det jobbas för.