Grafisk identitet

Kund: Agera Värmland
Bakgrund
Öppna Stäng

Agera Värmlands ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.
Arbetet utgår från och verkar för principen om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden. Under 2019 flyttades Agera Värmlands (tidigare Brottsförebyggande Centrum) uppdrag om att arbeta brottsförebyggande till Länsstyrelsen. På grund av detta behövde verksamheten omformas och ett nytt namn, identitet och strategi för kommunikationen tas fram.

Strategi
Öppna Stäng

Brottsförebyggande centrum i Värmland behövde ett namn som andades framåtrörelse och förändring.De använder dialog och kunskap som verktyg för att få samhället att agera förebyggande. Agera är ett ord som återkom ofta i förstudien och analysen. Samhället ska agera för att ta sig an problemen. Föreningen lär ut hur vi ska agera. Målgruppen tar kontakt för att agera i tid. Till det nya namnet så behövdes även en grafisk identitet med självförtroende och ett och användarvänligt  uttryck.

Lösning
Öppna Stäng

Namnet blev Agera. Namnet är enkelt och uppmanar till förändring. Eftersom dialog är deras verktyg så vill vi visa det tydligt i det nya varumärket, detta i form av en pratbubbla.  Runt varumärket byggdes en komplett grafisk profil innehållande typsnitt, färger, illustrationer och grafiska riktlinjer. Till varumärket kopplades den devis som beskriver föreningens syfte men också ger en uppmaning varför målgruppen ska agera. ”Agera – Ett Värmland för alla”.