Film: enkel, smart och tydlig jämställdhet!

Kund: Region Värmland
Bakgrund
Öppna Stäng

Region Värmland och vi på Happy krokade arm och ställde oss frågan: hur ska vi i snabbt, tydligt och rörligt sammanfatta allt det jämställdhetsarbete som Region Värmland gjort över åren?

Ett av Region Värmlands uppdrag är att jobba för att alla värmlänningar ska ha samma möjligheter; att kunna välja sin egen väg i livet och möjligheten att vara med och forma samhället ska inte vara olika beroende på vem du är eller var du bor. Region Värmland har vågat se utanför normlådan för jämställdhetsarbete och gjort kreativa jämställdhetsprojekt som inte bara hjälpt Värmland på vägen mot att bli mer jämställt, utan också inspirerat och vidgat vyerna för vad jämställdhetsarbete kan vara. Tillsammans skulle vi ta fram ett material som sammanfattade och lyfte de senaste årens arbete med jämställdhet.

 

Strategi
Öppna Stäng

Våran roll har varit att ta fram en enkel, smart och tydlig film, som så kortfattat som möjligt ska informera om Region Värmlands arbetssätt och projekthistoria. Den ska dessutom kunna användas för att inspirera andra regioner, kommuner, offentliga organisationer samt näringsliv. Slutprodukten ska visa på hur Region Värmland arbetar på ett annorlunda sätt för att driva igenom det som är så viktigt för oss alla, men inte fokusera på det som är negativt. En positiv utsikt på jämställdhetsarbete, som både visar upp projekten och arbetssättet som Region Värmland använt sig av genom åren.

Lösning
Öppna Stäng

Vi landade i en enkelt animerad kort film som visar upp hur Region Värmland plockat ut jämställdhetsarbete ur skrivbordslådor och kastat sig ut i samhället för att arbeta med det på annorlunda projektbasis. Ett ljust, positivt och färgglatt manér paras ihop med en berättarröst som enkelt, smart och tydligt förklarar ett annorlunda arbetssätt och projekt genom åren.

Vi kom fram till att ett vikt pappersplan på resa genom Region Värmlands projekt skulle symbolisera hur de lyft ur sitt jämställdhetsarbete ur skrivbordslådor och pappershögar, och gjort något annorlunda.

Se den slutgiltiga filmen ovan.

 

 

I storyboardfasen skissar vi ut den generella idén för vad som ska hända när, och kopplar ihop det med det som ska sägas i manus. Sen när vi sitter i produktionsfasen och faktiskt illustrerar och animerar skarpt, händer det ibland att vi inser att en annan vinkel är bättre och lyfter fram det vi vill säga på ett mer effektivt sätt – som i fallet ovan där vi vill prata om och lyfta fram killmiddagar och samtalslåda.