En vanlig dag på jobbet

Kund: Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Bakgrund
Öppna Stäng

Brottsförebyggande Centrum i Värmland har som uppgift att arbeta för ett tryggare Värmland. BFC arbetar bland annat förebyggande mot all form av diskriminering. Trakasserier på arbetsplatser är ett utbrett problem som många människor i samhället utsätts för och vi fick därför i uppdrag att skapa en kampanj som belyste detta problem. Målet var att öka kännedomen för BFC och riktade sig framförallt till människor som hade upplevt trakasserier i arbetslivet för att få dem att dela med sig av sina egna upplevelser.

Strategi
Öppna Stäng

För att målgruppen skulle ta till sig budskapet ville vi trycka på känsliga punkter och beröra. Vi ämnade att visa hur verkligheten ser ut ur de utsattas perspektiv. Vi ville väcka uppmärksamhet och debatt samt få människor att våga dela med sig av sina upplevelser.

Lösning
Öppna Stäng

Lösningen blev en kampanj där vi valde att bryta det förväntade och visa den verklighet av kränkande behandling som många utstår i arbetslivet. Vi skapade en film som gick i sociala medier i syfte att beröra människor och uppmärksamma problemet. Digital annonsering ledde till envanligdagpåjobbet.com, ett forum där människor har kunnat dela med sig av egna upplevelser gällande trakasserier samt tagit del av andras. Samhällsdebatten som präglade år 2017 gjorde kampanjens budskap mer aktuellt än någonsin

Film som skapades för sociala medier och i utbildningssyfte

Banner som kördes i digitala kanaler