Trakasserier syns inte. Men de känns.

Kund: Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Bakgrund
Öppna Stäng

Brottsförebyggande Centrum i Värmland arbetar för ett tryggare och mer och jämställt Värmland fritt från diskriminering och trakasserier. Trakasserier på arbetsplatser är ett utbrett problem som många människor i samhället utsätts för. BFC vill motverka alla former av kränkningar som kan röra etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Strategi
Öppna Stäng

Ett av de stora hindren i arbetet mot trakasserier är tystnadskulturen som gör att både offer och personer som ser på, håller det för sig själva. Det har byggts upp en skam och rädsla för att inte bli tagen på allvar. Med denna insikt ville vi riva bort tystnadskulturen och skapa ett sätt där vi visar upp problemet på riktigt. Ett sätt där samhället och beslutsfattare kan ta del av verkligheten samt få verktyg för att få bukt med problemen.

Lösning
Öppna Stäng

Kampanjen ”Trakasserier syns inte. Men de känns.” Den centrala delen i kampanjen var en upplevelseutställning med verkliga personers egna berättelser och upplevelser som bröt det förväntade och visade den kränkande behandling som många utstår. Det man ser vid första ögonkastet stämmer inte alltid med vad som händer under ytan. Genom att använda oss av UV-ljus och ljudeffekter i utställningen samt reflexfärg i kampanjen lyckades vi på ett kraftfullt sätt visa det som inte syns, men känns.