Apomerakittet

Kund: Apomera.se
Bakgrund
Öppna Stäng

Apomera är en internetbaserad butik med försäljning av receptfria läkemedel med ett brett sortiment. Apomera har mångdubblerat sin omsättning de senaste åren och vill på sikt utmana den största konkurrenten Apotea. Idag kan företaget positioneras som en underdog i branschen. För att stå ut från mängden hade kunden en önskan om att skapa marknadsföring som skulle lämna avtryck hos tittaren.

Strategi
Öppna Stäng

För att nå ut i mediebruset ville vi bygga upp ett scenario som målgruppen kunde relatera till, både på gott och ont. Denna film handlar om VAB, vilket vi vet väcker mycket känslor hos målgruppen. Dessa känslor ville vi ta till vara på och även erbjuda en lösning på problemet. Eftersom Apomera har lösningen som kan mildra problemet kring VAB så ville vi även väva in humor som en positiv budskapsbärare.

Lösning
Öppna Stäng

Lösningen blev en film som visar en scen som kan kännas igen av alla föräldrar som det ögonblick då de förstår att det är dags för VAB… igen. Detta ögonblick har vi filmat i slowmotion för att få med så mycket av minuttryck och känsla som möjligt. Till detta allvarsamma budskap har vi lagt på en positiv ljud slinga som ska lätta upp stämningen och förmedla hopp tillsammans med Apomeras skräddarsydda VAB-kit som exponeras i slutet av filmen.